Karel Kryl Tekuté písky

Oficiální web: http://www.karelkryl.cz
Jak je to Amihezké, Gkdyž Ese někdo Amižení..
Jak je to Dmismutné, když se někdo Gvdává..(G7)
Gumový kotouč Dmibije do hraEzení,
chybějí Amibranky, GniEkdo nepřiAmihrává..
V ruině Cfasád, skrytých za leGšení,
zestárlí (G7)mladí Fza kvartýr a Ami(C)stravu..
Vlečem se G(Dmi)časem - Dmi(G7)zpola uduEšeni..
V tekutých Amipíscích - GguberEnijních Amimravů..

F, G, C, Ami, F, E, Ami, E
Zabouchli dveře - dereme se zadem..
Zakleti v Knize lesů, vod a strání..
Nařvaná tlama hlásá za výkladem,
že konec snů je koncem milování..
Gumový kotouč bije do hrazení,
není-li v kapse, nikdo nerozdává..
Ne, není hezké, když se někdo žení..
Ne, není smutné, když se někdo vdává..
F, G, C, Ami, F, E, Ami, E
Být špatným hercem - nad to v světě není..
není-li dramat - stačí operetka..
Gumový kotouč bije do hrazení,
nelze-li zkraje - tedy od prostředka..
Husita spílá obrněným vozům
a čas si žádá ledakterou hlavu..
Zbudeš-li bez ní - k čemu je ti rozum ??
V tekutých píscích - gubernijních mravů..
F, G, C, Ami, F, E, Ami, E
Lešení skrývá paranoiu fasád,
žvanění tupců místo rozhovoru..
Než v klidu zdechneš, nezbývá než nasát,
utopit zbytek odvahy a vzdoru..
Vyplníš jméno, místo narození
a sumu cifer, jež se nepřiznává..
Tak už to bývá, když se někdo žení..
Tak už to bývá, když se někdo vdává..
F, G, C, Ami, F, E, Ami, E
Ze školy děti nesou vysvědčení..
Zdalipak tuší, o čem se ti zdává,
když v noci žehlíš - stárnouc nad pečení
o troše lásky, jíž se nedostává..
Nakoupíš chleba, vodu po holení
a zapřeš víru, jež se nevyznává..
Tak už to bývá, když se někdo žení..
Tak už to bývá, když se někdo vdává..
F, G, C, Ami, F, E, Ami, E
Mlčení skrývá paranoiu žití..
Mlčíš a zdobíš okna pro oslavu..
Víc nežli duše - platí živobytí
v tekutých píscích - gubernijních mravů..
Z bouřlivé vášně - letmé pohlazení,
němota padá na zamrzlou vodu,
gumový kotouč bije do hrazení..
A jen pár týdnů zbývá do rozvodu..
F, G, C, Ami, F, E, Ami, E

Další tabulatury od Karel Kryl

Nevidomá dívkaKarel Kryltab
SalomeKarel Kryltab
Mori Turi te SalutantKarel Kryltab
LilieKarel Kryltab
© 2013 littlezakk CMS littlezakk